Chính sách quy định chung

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Website hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết sản phẩm. Vì thế không có chính sách bảo hành. Chính sách bảo hành sẽ được người bán hàng trực tiếp cập nhật và giải đáp thắc mắc tới người mua.

II. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HOÀN TIỀN
Website hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết sản phẩm. Vì thế không có chính sách đổi trả hoàn tiền. Chính sách đổi trả hoàn tiền sẽ được người bán hàng trực tiếp cập nhật và giải đáp thắc mắc tới người mua.

III. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Website hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết sản phẩm. Vì thế không có chính sách thanh toán tới người mua hàng. Chính sách thanh toán của các bên do aloshop.com.vn tiếp thị sẽ được thanh toán theo hình thức chuyển khoản.

IV. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN
Website hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết sản phẩm. Vì thế không có chính sách vận chuyển tới người mua hàng. Chính sách vận chuyển sẽ do bên bán hàng trao đổi với người mua và tiến hành vận chuyển